Header Menu
Skip to main content
Navigation Menu
Sub Navigation Menu Estate Locator
Input search character
Main Content
Content in Other Languages
अन्य भाषाहरूमा विषयवस्तु

Information Available in Nepali
The Nepali version of the Hong Kong Housing Authority / Housing Department Website contains selected essential information only. You can access the full content of our website in English, Traditional Chinese or Simplified Chinese.

नेपालीमा उपलब्ध जानकारी
हङकङ आवास प्राधिकरण / आवास विभाग वेबसाइटको नेपाली संग्रहमा केवल उत्कृष्ट अत्यावश्यक जानकारी शामिल गरिएको छ। तपाईले हाम्रो वेबसाइटको पूर्ण संग्रह अंग्रेजी, परम्परागत चिनियामा वा सरलीकरण चिनियामा पाउनु सक्नु हुनेछ।

सार्वजनिक भाडाको आवासको आवेदकहरूका लागि जानकारी
सार्वजनिक भाडाको आवासको योग्य हुनुको लागि, एउटा व्यक्तिले सामान्य योग्यताको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्दछ। सार्वजनिक भाडाको लागि सफलताका साथ निवेदन दर्ता गराएपछि योग्य आवेदकहरूलाई दर्ता गराएको क्रम अनुसार वा कोटा र पोइन्ट सिस्टम अनुसार उनीहरूले पाएको पोइन्ट अनुसार फ्लैटको प्रस्ताव राखिन्छ।

विस्तृत विवरणको लागि, कृपया मुनिको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
सार्वजनिक भाडाको आवासको लागि निवेदन (PDF)

सार्वजनिक आवासको भाडादारहरूको लागि जानकारी
1. एस्टेट प्रबंधन प्रवर्तनको लागि चिन्हित योजना
पर्यावरणीय स्वच्छतामा सुधार गर्नुको लागि अनि हाम्रो सार्वजनिक आवास एस्टेटहरूको प्रबंधनमा वृद्धिको लागि, हामीले एउटा चिन्हित योजना लागू गरेका छौं। खास गरेर उल्लेख गरिएको दुष्कर्म गर्ने भाडादारहरूलाई जरिवाना अंकहरू दिइनेछ। जब दुई वर्ष भित्रमा 16 अंकहरू जम्मा हुन्छ, भाडादारी अन्त्य गर्नुको लागि भाडादार जवाफदेही हुनेछ।

विस्तृत विवरणको लागि, कृपया मुनिको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
एस्टेट व्यवस्थापन प्रवर्तनको लागि चिन्हित योजना (PDF)

2. भाडा सहायता योजना
हाम्रो भाडा सहायता योजनाको उदेश्य अस्थायी आर्थिक समस्याहरू सामना गरिरहेका सार्वजनिक भाडाको आवासको भाडादारहरूलाई सहायता गर्नु हो। योग्य परिवारहरूलाई उनीहरूको आर्थिक परिस्थितिहरू माथि निर्भर गरेर भाडामा 25% वा 50% कमी दिइनेछ।

विस्तृत विवरणको लागि, कृपया मुनिको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
भाडा सहायता योजना (PDF)

3. घरेलू परिवर्तनहरू
भाडादारहरूको घर विवरणमा कुनै पनि परिवर्तन भएमा भाडादारहरूले तुरुन्तै आवास विभागलाई सूचित गराई हाल्नु पर्दछ अनि नियमहरू र प्रक्रियाहरू अनुसार घरेलु परिवर्तन सम्बन्धित आवेदन बनाई हाल्नु पर्दछ।

विस्तृत विवरणको लागि, कृपया मुनिको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
परिवारको सदस्यहरूको वृद्धिमा संक्षिप्त ज्ञापन (PDF)
परिवारको सदस्यहरू हटाउनुमा संक्षिप्त ज्ञापन (PDF)

4. आय र सम्पत्ति घोषणापत्र
10 वर्ष देखि सार्वजनिक भाडाको आवसमा बसिरहेका परिवारले प्रत्येक दुई वर्षमा “धनाढय भाडादारहरुका लागि नीतिहरू”अनुसार घोषणा-पत्र बुझाउनु जरुरी हुन्छ । उनीहरुको बसाईको समय जति भए तापनि, नँया भाडादारको स्वीकृतिको निति अनुसार घरको नँया सम्झैता पाएका परिवारले र भाडादार व्यवस्थापनको निति अनुसार सार्वजनिक आवासको स्वीकृति पाएका परिवारले पनि सो पत्र बुझाउनु आवश्यक हुन्छ ।

विवरणहरुको लागि, कृपया तलको लिंकमा जानुहोस् ।
धनाढय भाडादारहरुका लागि नीतिहरू (PDF)

आवास अधिकार (HA) लाई सार्वजनिक आवास सेवाहरूसित सम्बन्धित सोधपूछ, दोषारोपन अथवा सहयोग माग्न पर्दा जो अल्पसंख्यक जातीयहरूलाई दोभाषे सहयोग चाहिन्छ, तिनीहरूले:

उनीहरुले अल्पसंख्यक जातीयहरुको केन्द्र(CHEER)द्वारा संचालित टेलिफोन दोभाषे सेवाको हटलाईनमा(TELIS) फोन गर्न सक्दछ (CHEER's URL: www.hkcs.org/gcb/cheer/cheer-e.html), जहाँ फोन माफर्त नि:शुल्क व्याख्या सेवा उपलब्ध गरिन्छ र दोभाषेलाई HAको 2712 2712 हटलाईनमा क्नफरेन्स कल गर्नको लागि अनुरोध गर्न सक्नु हुनेछ । CHEER को हटलाईन नम्बरहरू यस प्रकार छन्:

TELIS हॉटलाइन नंबर: 3755 6811; भाषा: 1 बाहासा इन्डोनेसिया, 2 तागालोग, 3 थाई. TELIS हॉटलाइन नंबर: 3755 6822; भाषा: 1 हिन्दी, 2 नेपाली. TELIS हॉटलाइन नंबर: 3755 6833; भाषा: 1 पन्जाबी, 2 उर्दू.

Footer Site Map