Hong Kong Housing Authority and Housing Department

Content in Other Languages
अन्य भाषाहरूमा विषय सूची

Content in Other Languages
अन्य भाषाहरूमा विषय सूची
Content in Other Languages

Information Available in Nepali
The Nepali version of the Hong Kong Housing Authority / Housing Department Website contains selected essential information only. You can access the full content of our website in English, Traditional Chinese or Simplified Chinese.

नेपालीमा उपलब्ध जानकारी
हङकङ आवास प्राधिकरण/आवास विभागको (हिन्दी/नेपाली/उर्दु/बाहासा इन्डोनेशिया/तागालोग/थाई) अनुवाद गरेको वेबसाइटमा केहि आवश्यक जानकारी मात्र समावेश गरिएको छ ।तपाईले सम्पूर्ण जानकारी हाम्रो वेबसाइटको अंग्रेजी,परम्परागत चिनिँया भाषा वा सरल चिनिँया भाषामा हेर्न सक्नुहुन्छ ।

सार्वजनिक भाडाको आवासको आवेदकहरुका लागि जानकारी
सार्वजनिक भाडाको आवासको लागि योग्य हुनको लागि,एक व्यक्तिले सामान्य योग्यताको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दछ ।सार्वजनिक भाडाको आवासको निवेदन सफलतापूर्ण दर्ता भएपछि, योग्य आवेदकहरुलाई दर्ताको क्रम वा कोटा वा अंक प्रणाली अन्तर्गत उनीहरुले प्राप्त गरेको अंक अनुसार फ्लाट प्रस्तावित गरिन्छ ।

विवरणहरुको लागि, कृपया तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक भाडाको आवासको लागि निवेदन (PDF)
पूरा भरिएको आवेदन फारमको नमूना (PDF)

सार्वजनिक आवासको भाडादारहरुको लागि जानकारी
1. एस्टेट व्यवस्थापन प्रवर्तनको लागि चिन्हित योजना
पर्यावरणीय स्वच्छता सुधार गर्न रसार्वजनिक आवास एस्टेटहरुको व्यवस्थापनलाई बढाउनको निम्ति, हामीले एउटा चिन्हित योजनाको कार्यान्वयन गरेका छौ ।निर्दिष्ट दुर्व्यवहार गर्ने भाडादारहरुलाई जरिवाना अंकहरु दिइनेछ ।जब दुई वर्ष भित्रमा16 अंकहरु जम्मा हुन्छ ,भाडादारी अन्त गर्नको लागि भाडादार उत्तरदायी हुनेछ ।

विवरणहरुको लागि, कृपया तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।
एस्टेट व्यवस्थापन प्रवर्तनको लागि चिन्हित योजना (PDF)

2. भाडा सहयोग योजना
हाम्रो भाडा सहयोग योजनाको उद्देश्य भनेको अस्थायी वित्तीय कठिनाइहरुको सामना गरिरहेका सार्वजनिक भाडा आवासमा बसेका भाडादारहरुलाई सहयोग पुराउन हो । परिवारहरुको आर्थिक अवस्था हेरेर योग्य परिवारलाई भाडामा 25% वा 50% छूट दिईनेछ ।

विवरणहरुको लागि, कृपया तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।
भाडा सहायता योजना (PDF)

3.घरपरिवारको कुनै विवरणहरु परिवर्तन भएमा
घरायसी विवरणमा कुनै पनि परिवर्तन भएमा भाडादारहरुले आवास विभागलाई तुरुन्तै जानकारी गराउनु पर्छ र नियम र प्रक्रिया अनुसार परिर्वतन गरिएको सम्बन्धित पारिवारिक विवरणको आवेदन दिनु पर्दछ ।

विवरणहरुको लागि, कृपया तलको लिंकमा ।
परिवारको सदस्य थप गरेको बारे संक्षिप्त नोटहरु (PDF)
परिवारको सदस्यहरू हटाउनुमा संक्षिप्त ज्ञापन (PDF)

4. आय र सम्पत्ति घोषणापत्र
10 वर्ष देखि सार्वजनिक भाडाको आवसमा बसिरहेका परिवारले प्रत्येक दुई वर्षमा “धनाढय भाडादारहरुका लागि नीतिहरू”अनुसार घोषणा-पत्र बुझाउनु जरुरी हुन्छ । उनीहरुको बसाईको समय जति भए तापनि, नँया भाडादारको स्वीकृतिको निति अनुसार घरको नँया सम्झैता पाएका परिवारले र भाडादार व्यवस्थापनको निति अनुसार सार्वजनिक आवासको स्वीकृति पाएका परिवारले पनि सो पत्र बुझाउनु आवश्यक हुन्छ ।

विवरणहरुको लागि, कृपया तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
धनाढय भाडादारहरुका लागि नीतिहरू (PDF)

अल्पसंख्यक जातीयहरु जसलाई आवास प्राधिकरण(HA) मा उजुरी गर्न वा सार्वजनिक आवास सेवाहरू सम्बन्धित विषयमा सोधपूछ गर्नको लागि दोभाषेको सहयोग चाहिएमा:

उनीहरुले अल्पसंख्यक जातीयहरुको केन्द्र(CHEER)द्वारा संचालित टेलिफोन दोभाषे सेवाको हटलाईनमा(TELIS) फोन गर्न सक्दछ (CHEER's URL: https://hkcscheer.net), जहाँ फोन माफर्त नि:शुल्क व्याख्या सेवा उपलब्ध गरिन्छ र दोभाषेलाई HAको 2712 2712 हटलाईनमा क्नफरेन्स कल गर्नको लागि अनुरोध गर्न सक्नु हुनेछ । CHEER को हटलाईन नम्बरहरू यस प्रकार छन्:

TELIS हटलाइन नम्बर भाषा
3755 6811
बाहासा इन्डोनेसिया
3755 6822
नेपाली
3755 6833
उर्दू
3755 6844
पंजाबी
3755 6855
तागालोग
3755 6866
थाई
3755 6877
हिन्दी
3755 6888
भियतनामी

 

Top